3DogZ Opleiding & Cursuscentrum Inschrijven cursus

Inschrijven cursus

Bij ontvangst van dit digitale formulier, wordt er door 3DogZ Opleiding- & Cursuscentrum bij voldoende plaats (maximaal 8 cursisten) een inschrijving bevestigd d.m.v. een factuur voor de cursus.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

LET OP : Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier ontstaat er een betalingsplicht.
Het cursusgeld dient overgemaakt te worden aan 3DogZ na ontvangst van de factuur, uiterlijk 3 dagen voor de aanvang van de cursus.
3DogZ Opleiding- & Cursuscentrum is gerechtigd de cursus te annuleren indien minder dan het minimaal aantal cursisten zich aanmelden. De cursist zal dan binnen 7 dagen het cursus geld retour betaald krijgen of de cursist wordt doorgeschoven naar een volgende cursusdatum.
3DogZ Opleiding- & Cursuscentrum stelt digitaal het cursusmateriaal beschikbaar.