Chip cursus

CURSUS CHIPPEN VAN HONDEN EN KATTEN

Regelmatig wordt er een cursus Chippen van honden & katten door ons georganiseerd. De data worden bekend gemaakt op de cursuskalender.

Per 1 april 2013 is het van rechtswege verplicht om elke hond, die na deze datum geboren zijn, tussen de 5e en 7e levensweek te laten chippen en voor hun 8e levensweek te registreren in een door het ministerie erkende database.
Daarnaast is het voordeel indien een hond of kat na vermissing wordt teruggevonden, de eigenaar snel is te vinden. En natuurlijk het tegengaan van de malafide hondenhandel.

In 1 cursusdag wordt er geleerd over de theorie van de chip, het chippen, het registreren van de chip, het professioneel plaatsen van de chip in de praktijk en het registreren als chipper bij het RVO.

VOOR WIE IS DEZE CURSUS BESTEMD

Op grond van de wetgeving geldt dat het chippen van dieren uitgevoerd mag worden door dierenartsen en mensen die dit beroepsmatig doen. Met deze cursus richten wij ons vooral op de laatste doelgroep. Hierbij valt te denken aan beheerders en medewerkers van dierenasielen en –pensions/cattery’s. Maar ook studenten Dier- en paraveterinaire opleidingen.

BEOOGD RESULTAAT

Na het volgen van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in het theoretisch deel ten aanzien van het chippen. En is er praktijkgericht geoefend met het chippen van een dier. Er kan op verantwoorde wijze een dier geïdentificeerd en geregistreerd worden.
De cursus wordt afgesloten met een Certificaat ten behoeve van registratie RVO. Een syllabus over het theoretische deel en presentatie wordt meegegeven.

INHOUD

De cursus bestaat uit twee delen; een theoretisch deel en een praktijkgericht deel.
Aan de orde zal komen:

  • Theorie – Het doel van identificatie en registratie
  • Theorie – Wetgeving oud en per 1-11-2021
  • Theorie – Werking van de transponder (chip)
  • Theorie – Verschillende transponders en inbrengers
  • Praktijk – Plaatsen van een chip bij een dier (hond en/of kitten)
  • Praktijk – Registratie via een portaal bij het ministerie (RVO)
  • Theorie – Registratie als erkend chipper bij het RVO

Beoogd resultaatInzicht in het theoretisch deel ten aanzien van het chippen. En is er praktijkgericht geoefend met het chippen van een dier.
LocatieZutphen. Het theoriedeel zal gegeven worden via streaming op locatie Zutphen. Het praktijkgedeelte in Zutphen.
Cursusduur1 dag. In de middag vanaf 16:00 uur het theoriegedeelte en aansluitend het praktijkgedeelte. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal dit tot circa 21:00 uur duren.
Kosten€180,= inclusief BTW.
DeelnemersMinimaal 3 en maximaal 8 deelnemers.
InschrijvenVia het inschrijfformulier.
AfsluitingDe cursus wordt afgesloten met een Certificaat van Deelname. Waarmee er een verzoek tot registratie kan plaatsvinden bij het RVO.