Inschrijven BHvD

Bij ontvangst van dit digitale formulier, wordt er door 3DogZ Opleiding- & Cursuscentrum bij voldoende plaats (maximaal 8 cursisten) een inschrijving bevestigd d.m.v. een factuur voor de cursus: Besluit Houders van Dieren / Certificeerbare eenheid honden en katten.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

LET OP : Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier ontstaat er een betalingsplicht.
Het cursusgeld t.b.v. de opleiding van € 360,= dient overgemaakt te worden aan 3DogZ na ontvangst van de factuur, uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de cursus. Het examengeld van € 240,= dient in een later stadium overgemaakt te worden aan Helicon. Na betaling is er geen restitutie mogelijk van het cursusgeld. 3DogZ Opleiding- & Cursuscentrum is gerechtigd de cursus te annuleren indien minder dan 4 cursisten zich aanmelden. De cursist zal dan binnen 7 dagen het cursus geld retour betaald krijgen. De cursus bestaat uit 4 lesdagen, waarbij per lesdag een deel theorie en een deel praktijk behandeld zal worden.
Indien er 1 lesdag niet gevolgd kan worden, mag deze ingehaald worden tijdens de reserve lesdag tegen een vergoeding van € 50,=. Bij meer verzuim zal de cursusleider bepalen of er deelgenomen kan worden aan de examens. 3DogZ Opleiding- & Cursuscentrum stelt digitaal het cursusmateriaal beschikbaar. De cursist dient er rekening mee te houden dat er circa 2 uur per week thuisstudie wordt verwacht. Kennisexamen op locatie Helicon Den Bosch. Kort daarna volgt het Vaardigheidsexamen.