Bootcamp

Al onze training zijn gebaseerd op de visie van Cesar Millan. Dat betekent onder andere dat het vaak zo is dat er meer met de baasjes getraind moet worden voor goed leiderschap dan het gedrag van de hond door middel van training aanpassen.

Toch komt het regelmatig voor dat de baasjes geconfronteerd worden met een in hun ogen ‘ontspoorde hond’. Ongetwijfeld zullen de baasjes niet voldoende leiderschap getoond hebben in het verleden, zodat de hond uiteindelijk een eigen plan gaat trekken en het waak- en verdediging instinct gevolgd gaat worden. Waardoor het baasje en de hond in een impasse geraken. Het baasje weet niet meer wat er gedaan moet worden tijdens een ontsporing en de hond weet niet meer wat er van hem verwacht wordt omdat er een gebrek aan leiding en sturing is.

In zo een situatie is het beter om het baasje en de hond tijdelijk even te scheiden. Het baasje krijgt even de broodnodige rust en de hond nemen we voor een korte duur (meestal 2 weken) intern in Boot Camp.

In Boot Camp laten we de hond direct kennismaken met de roedel om alle instinctieve regels binnen de roedel opnieuw aan te leren. Daarbij zal minimaal 3 maal per dag de hond in instinctieve gedragstraining worden genomen om te leren dat hij zich moet opstellen als een volger binnen de roedel en het aangeboden leiderschap van de trainer accepteert. Daarnaast zal de hond regelmatig samen met de trainer onze oefen DogSurvival baan volgen. Om gezamenlijk de hindernissen nemen, waarbij de hond zich als een volger opstelt. Tenslotte zal er met de hond stedelijk gebied opgezocht worden om de laatste puntjes op de i te zetten. Dit alles uiteraard op basis van de visie van Cesar Millan.

Nadat de hond het leiderschap wederom heeft geaccepteerd en keurig gedrag vertoond, zal er verder getraind worden met het baasje en de hond. Zodat ze samen een basis hebben opgebouwd om de opgedane kennis verder uit te bouwen en eventueel de maandelijkse training met veel plezier kunnen volgen.