Home

Chip Service
Cursus chippen
Tarieven


Cursus chippen van honden en katten ...

In 1 cursusdag wordt er geleerd over de theorie van de chip, de wetgeving van het chippen, het registreren van de chip en het professioneel plaatsen van de chip in de praktijk.

VOOR WIE IS DEZE CURSUS BESTEMD
Op grond van de wetgeving geldt dat het chippen van dieren uitgevoerd mag worden door dierenartsen en mensen die dit beroepsmatig doen. Met deze cursus richten wij ons vooral op de laatste doelgroep. Hierbij valt te denken aan beheerders en medewerkers van dierenasielen en –pensions/cattery's. Maar ook studenten Dier- en paraveterinaire opleidingen.

BEOOGD RESULTAAT
Na het volgen van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in het theoretisch deel ten aanzien van het chippen. En is er praktijkgericht geoefend met het chippen van een dier. Er kan op verantwoorde wijze een dier geďdentificeerd en geregistreerd worden. De cursus wordt afgesloten met een Certificaat. Een syllabus over het theoretische deel en presentatie wordt meegegeven.

INHOUD
Theorie - Het doel van identificatie en registratie, Theorie - Wetgeving, Theorie -Werking van de transponder, Praktijk - Plaatsen van een chip bij een dier (hond), Praktijk - Registratie bij de databank van het ministerie

WANNEER & WAAR
Zie aankondiging op onze Facebook pagina onder evenementen (www.facebook.com/3dogz)

KOSTEN & OPGAVE DEELNEMING
Er kan ingeschreven worden door het sturen van een mailbericht. Inschrijven betekent betalingsplicht...!
Kosten deelnemer € 95,=, kosten studenten opleiding Dier of Paraveterinair (aantoonbaar) 50% korting; € 47,50
Wij zorgen voor honden die gechipt dienen te worden...!